27 november 2021

Passend onderwijs geven, hoe doe je dat?

2 min read

Elk kind heeft andere sterke punten en andere zwakke punten, dat weten we allemaal. Het huidige onderwijssysteem is er helaas zo op ingericht dat zoveel mogelijk kinderen hierin passen en dat is natuurlijk een goede zaak. Maar wat gebeurt er als een kind niet in ons huidige systeem past? De harde realiteit is dat het dan nog wel eens voorkomt dat kinderen ten koste van hun ontwikkeling hierin zullen moeten blijven leren. En dit is iets wat we graag anders zouden willen zien. Maar hoe biedt je nou passend onderwijs aan? In dit artikel gaan we hier verder op in!

Passend onderwijs

Passend onderwijs houdt dus eigenlijk in dat ieder kind een plek krijgt binnen het onderwijs, dat bij hem of haar past. Merk je dus dat een leerling het moeilijk vindt om op dezelfde manier te presteren dan de medeleerlingen, dan zul je je af moeten vragen of het huidige onderwijs wel goed past bij het kind. Er zijn namelijk vaak meer oplossingen dan je denkt! Vaak kan er binnen dezelfde school al een hoop worden gedaan, maar in sommige gevallen is het misschien zelf beter dat een leerling naar een andere school wordt gebracht. Dit is nogal drastisch, maar de ontwikkeling van een kind staat voorop.

Formatief handelen gebruiken

Formatief handelen kan een instrument zijn om kinderen die het moeilijk vinden om te leren op weg te helpen. Door ze namelijk een duidelijk doel voor te schrijven kunnen zij veel gerichter met de lesstof omgaan en deze wellicht beter in zich opnemen. Niet iedereen leert namelijk op dezelfde manier en door duidelijke doelen te stellen en deze tijdig te toetsen kom je er snel achter waar aan gewerkt moet worden.