Welke studies kan ik thuis doen?

Veel mensen hebben tegenwoordig de keuze om op school een opleiding te volgen of thuis. Niet alle opleidingen kunnen thuis gevolgd worden. Daarom vertellen we je in dit artikel over een aantal thuisstudies en thuisopleidingen.

Financiële boekhouding

In financiële boekhoudcursussen leren studenten over de regelgeving rond het opstellen van financiële informatie. Ze leren ook hoe ze financiële informatie kunnen analyseren en interpreteren om de financiële situatie van een organisatie te begrijpen, en ze ontwikkelen communicatieve vaardigheden zodat ze deze informatie kunnen delen met geïnteresseerde partijen.

Inleiding tot massacommunicatie

De meeste studenten die een online bachelor in communicatie nastreven zullen worden vereist om een inleidende cursus te voltooien. Deze enquête cursus dient als een overzicht van de relatie tussen massamedia en de samenleving als geheel. Programma’s kunnen specifiek wijzen op de rol van de media in de wereld vandaag, het uitdagen van studenten om de redenen waarom grootschalige nieuwsorganisaties werken op bepaalde manieren te evalueren en hoe de verspreiding van informatie kan worden verbeterd in de toekomst.

Organisatiegedrag

Deze cursus maakt deel uit van het curriculum van een verscheidenheid aan opleidingen, waaronder een administratie en educatie. De klas laat de cursisten kennismaken met de fundamenten van individueel en groepsgedrag in een breed scala aan instellingen. Groepsdynamiek, leiderschap en institutionele structuren komen aan bod. Dit is een geavanceerde cursus, dus sommige programma’s staan niet toe dat studenten zich inschrijven, tenzij ze een junior status of instructeur toestemming hebben.

Inleiding tot psychologie

Studenten die een online cursus of bachelor in de psychologie volgen, zijn meestal verplicht om vroeg in het programma een introductie te volgen. De klas verkent een aantal fundamentele psychologie onderwerpen, waaronder persoonlijkheid, menselijk gedrag en sociale invloed. Studenten bespreken ook een verscheidenheid aan psychische stoornissen, en ze leren om onderzoek te analyseren in het veld.

Inleiding tot web designer

Deze cursus dient als een inleiding tot de fundamenten van webpagina bouw. Het uiterlijk en de functionaliteit van website-indelingen worden onderzocht en studenten leren hoe ze een webpagina van hoge kwaliteit effectief kunnen ontwerpen en implementeren met behulp van programma’s zoals WordPress. Studenten krijgen ook vertrouwdheid met netwerkprotocollen zoals FTP en programmeertalen zoals HTML5 en CSS3 (Bron: https://www.civas.nl).